Châu Thành: 11 tháng, thu ngân sách đạt 99,69% so với dự toán

Cập nhật ngày: 04/12/2009 - 05:26

Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện làm việc với Chi cục Thuế Châu Thành.

Nhằm đánh giá cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009, sáng 4.12, Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện Châu Thành đã có buổi làm việc với Chi cục Thuế huyện.

Theo báo cáo của Chi cục Thuế huyện, tính đến ngày 30.11, Châu Thành đã thu được 36 tỷ 123 triệu đồng, so dự toán pháp lệnh (36 tỷ 150 triệu đồng) đạt 99,69%. Nhưng so với dự toán phấn đấu huyện giao (42 tỷ 750 triệu đồng) thì chỉ đạt 84,50%, giảm 2,74% so với năm 2008. Sự sụt giảm này là do ảnh hưởng chung của việc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Trong tháng còn lại của năm 2009, Chi cục Thuế Châu Thành phấn đấu thu 6 tỷ 946 triệu đồng. Nâng mức thu của cả năm 2009 lên 43 tỷ 025 triệu đồng, so với dự toán pháp lệnh đạt 119% và so với dự toán phấn đấu huyện giao đạt 100,64%. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với Chi cục thuế Châu Thành.

Nhìn chung, trong năm 2009 công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Châu Thành đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, tiến độ thu nộp các loại thuế, phí và lệ phí cũng như các khoản thu khác ngân sách chưa đồng đều và còn chậm so với yêu cầu đặt ra.

Bên cạnh đó, một số địa bàn xã chưa tập trung giám sát, kiểm tra chặt chẽ các nguồn thu. Nhất là các khoản thu từ phí, lệ phí, thu khác ngân sách, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất… đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thu chung trong toàn huyện.

HT