BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2021 

Cập nhật ngày: 01/10/2022 - 07:51

BTNO - Sáng 30.9, Công an huyện Châu Thành phối hợp Hội Người cao tuổi (NCT) huyện tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2021.

Khen thưởng cho các cá nhân.

Trong giai đoạn 2016-2021, Hội NCT trong huyện tích cực triển khai chương trình phối hợp hành động về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tội phạm giữa Công an và Hội NCT. Tham mưu kịp thời cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh tổng hợp trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vận động đông đảo cán bộ, hội viên NCT tham gia thực hiện chương trình phối hợp gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng đô thị văn minh” được người dân đồng thuận, hưởng ứng tích cực, mang lại hiệu quả cao.

Trong 5 năm, NCT tuổi vừa phối hợp, tham gia, trực tiếp hoà giải thành 152 vụ, việc mâu thuẫn giữa cá nhân và cá nhân, giữa tập thể và cá nhân ở cơ sở. Hội NCT các xã, thị trấn trong toàn huyện cung cấp 165 nguồn tin liên quan đến tội phạm, ma tuý tập trung ở khu vực nông thôn, từ đó góp phần triệt phá các vụ án thành công.

Ngoài ra, Hội NCT còn vận động, cảm hoá một số đối tượng như nghiện ma tuý, đối tượng hành nghề mại dâm, trộm cắp trở thành người tốt hoà nhập với cộng đồng, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại xóm, ấp, xây dựng khu dân cư, ấp văn hoá.

Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2021.

Thiện Nhân