BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Công nhận xã Đồng Khởi đạt xã văn hóa nông thôn mới

Cập nhật ngày: 27/04/2015 - 08:06

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Lam trao bằng công nhận xã đạt văn hóa nông thôn mới cho lãnh đạo xã Đồng Khởi.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Đồng Khởi, qua 2 năm thực hiện 5 tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” đã từng bước đưa kinh tế, văn hóa, xã hội của xã ngày càng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tinh thần đoàn kết giúp nhau cùng phát triển không ngừng được phát huy trong nhân dân.

Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ; 4/4 ấp giữ vững danh hiệu văn hoá; đời sống nhân dân trên địa bàn ổn định và từng bước phát triển, không có hộ đói, giảm hộ nghèo nhanh và bền vững; 100% hộ sử dụng điện thường xuyên. Năm 2014 toàn xã có 2.838 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, chiếm tỷ lệ gần 97%.

Bên cạnh đó, xã còn có 5 CLB bóng đá, 5 CLB bóng chuyền, 1 CLB cờ tướng; đờn ca tài tử, đội văn nghệ quần chúng,.. thường xuyên phục vụ nhân dân vào các ngày lễ hội. Nhân dân trong xã đều được phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức như họp dân, lồng ghép các cuộc hội thảo, tập huấn…

Xã thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công cộng; bài trừ các thủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Dịp này, UBND huyện Châu Thành khen thưởng cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã đạt văn hóa nông thôn mới.

Gia Hân