Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Công tác PCGD đạt kết quả khả quan

Cập nhật ngày: 30/10/2010 - 10:51

(BTNO)-UBND huyện Châu Thành đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học đúng độ tuổi và PCGD THCS giai đoạn 2001 – 2010.

UBND huyện Châu Thành khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Thực hiện công tác PCGD tiểu học đúng độ tuổi, Châu Thành đã tập trung đầu tư xây dựng 382 phòng học, trong đó có 138 phòng học kiên cố và 244 phòng học cấp 4. Ngoài ra, huyện còn xây dựng 169 phòng khác để làm phòng ban giám hiệu, văn phòng, thư viện, phòng bộ môn… Bên cạnh đó, Châu Thành cũng đã quan tâm và kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên tiểu học. Hiện nay, toàn huyện có 704 cán bộ, giáo viên, gồm: 66 cán bộ quản lý và 514 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Song song đó, Châu Thành đã triển khai và thực hiện nghiêm túc 10 giải pháp chống học sinh bỏ học. Nhờ vậy mà tỷ lệ học sinh bỏ học năm sau luôn thấp hơn năm trước. Nếu năm học 2001-2002, tỷ lệ học sinh bỏ học là 0,55% thì đến năm học 2009-2010 là 0,16%, giảm 0,39%. Tính đến nay, 15/15 xã, thị trấn trong huyện đều đạt chuẩn PCGD tiểu học và duy trì chuẩn này với tỷ lệ 87,55% (năm 2010).

Trong công tác PCGD THCS, Châu Thành đã thành lập Ban chỉ đạo PCGD THCS từ huyện đến xã. Hàng năm, Phòng Giáo dục huyện thường xuyên chỉ đạo cho các trường THCS thực hiện tốt việc điều tra, nắm chắc các đối tượng phải huy động, học sinh bỏ học, học sinh lưu ban tiếp tục ra lớp và có kế hoạch tách lớp theo chỉ tiêu được duyệt của Sở Giáo dục - Đào tạo. Nhờ thực hiện các biện pháp đồng bộ nên trong suốt 10 năm qua, huyện Châu Thành đã huy động được 2.562 học viên và thi hết lớp được 1.634 học viên. Đến năm 2006, Châu Thành đã có 15/15 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn PCGD THCS, vượt 1 năm so với kế hoạch của huyện và vượt 2 năm so với Nghị quyết chung của tỉnh.

Từ thành tích trên, tại buổi lễ tổng kết UBND huyện Châu Thành đã khen thưởng cho 22 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mục tiêu PCGD tiểu học đúng độ tuổi và PCGD THCS giai đoạn 2001-2010.

HT