Xã hội   Giáo dục

Châu Thành: Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, THCS 

Cập nhật ngày: 04/04/2017 - 09:03

BTNO - Năm 2016, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện Châu Thành có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả khả quan.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

Các xã, thị trấn có kế hoạch, biện pháp cụ thể góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn. Các trường học từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo sĩ số, huy động trẻ đi học đúng độ tuổi, công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được chú trọng.

Tính đến nay, toàn huyện có 15/15 xã, thị trấn được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ.

Trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học, huyện Châu Thành có 5/15 xã, thị trấn đạt mức độ 3; 10/15 xã còn lại đạt mức độ 2. Tổng số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 92,6%. Về công tác phổ cập giáo dục THCS, huyện đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2016 với 15/15 xã, thị trấn, trong đó có 2 xã đạt chuẩn mức độ 2 là Thái Bình và Biên Giới.

Hiện toàn huyện có 15 trường THCS, trong đó có 4 trường đạt chuẩn quốc gia, mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục THCS theo quy hoạch, điều kiện giao thông đảm bảo cho học sinh đi học thuận lợi, an toàn; các trường đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định, được sử dụng thường xuyên trong quá trình giảng dạy. Trong năm học 2015-2016, toàn huyện có 13 em học sinh bỏ học, giảm so với cùng kỳ năm học 2014-2015.

Nhân dịp sơ kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017, UBND huyện Châu Thành đã khen thưởng 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

Gia Hân