Châu Thành: Họp mặt các dân tộc, tôn giáo và kiều bào

Cập nhật ngày: 03/02/2012 - 11:49

Toàn cảnh buổi họp mặt

(BTNO) - Nhân dịp đầu năm mới, sáng 3.2.2012, Uỷ ban MTTQVN huyện Châu Thành đã tổ chức buổi họp mặt với các dân tộc, tôn giáo, kiều bào và thân nhân.

Trong buổi họp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành và kết quả hoạt động của Uỷ ban MTTQVN huyện trong năm 2011.

Tính đến nay, toàn huyện Châu Thành có 14 cơ sở Phật giáo, 13 cơ sở Công giáo, 12 cơ sở Cao Đài và 10 cơ sở tín ngưỡng dân gian, 97,96% các cơ sở được công nhận cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh.

Đối với đồng bào dân tộc, huyện Châu Thành thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nhằm giúp cho bà con vươn lên. Riêng với các kiều bào, huyện cũng có một cơ chế thoáng nhằm tạo điều kiện cho bà con về quê hương đầu tư để phát triển kinh tế huyện nhà.

Tại buổi họp mặt này, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến trao đổi, góp ý gởi đến lãnh đạo huyện. Sau khi nghe các ý kiến, lãnh đạo huyện Châu Thành đã tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc của bà con. 

HT