BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Phát triển kinh tế song song với bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 20/01/2014 - 06:00

Trong năm 2013, kinh tế của huyện phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt kế hoạch năm đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, nổi bật là huyện đã hoàn thành kế hoạch khắc phục tồn tại - hạn chế theo tinh thần Nghị quyết TW 4 về công tác quyết toán xây dựng cơ bản; xử lý hiệu quả việc lấn chiếm đất công, đất lâm nghiệp và công tác giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai; hoàn thành đề án kiên cố hoá trường lớp, xây dựng mới 15/15 trạm y tế chuẩn quốc gia…

Thu hoạch mía bằng máy cơ giới hiện đại ở Châu Thành.

Hoạt động cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh, bộ máy hành chính Nhà nước được củng cố và hoạt động có hiệu quả hơn, các đơn vị cấp huyện và UBND xã-thị trấn đã thực hiện trao đổi thông tin, văn bản qua hộp thư điện tử. Huyện cũng đã hoàn thành việc xây dựng các quy trình, đang tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với 12 cơ quan chuyên môn và 15 xã, thị trấn.

Năm 2014, huyện phấn đấu đưa xã điểm Thanh Điền đạt yêu cầu xã nông thôn mới. Huy động cao nhất các nguồn lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của huyện, tạo sự phát triển kinh tế nhanh-bền vững, phù hợp với yêu cầu công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và cơ cấu phát triển công nghiệp, dịch vụ; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; ổn định chính trị và giữ vững an ninh, quốc phòng.

Trong năm mới, Châu Thành đặt mục tiêu hoàn thành một số chỉ tiêu chính như: Tổng giá trị sản xuất tăng 14%; thu cân đối ngân sách 90,5 tỷ đồng; đạt kế hoạch 11/11 chỉ tiêu xã hội, trong đó tỷ lệ trẻ em 6 tuổi ra lớp đạt 100%, phổ cập mẫu giáo trẻ 5 tuổi đạt 95% (mức tỉnh định hướng), tỷ lệ tốt nghiệp PTTH đạt 93% - GDTX đạt 91%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 15,12% (giảm 0,5%), giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,92% (giảm 2%).

Về môi trường, huyện phấn đấu đạt  86% tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn, 99,96% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh ở thị trấn; tỷ lệ che phủ của rừng đạt 19% (đã có tính diện tích cao su tập trung, và diện tích trồng rừng đã gần đạt kế hoạch).

Để đạt được các mục tiêu đề ra, trong năm 2014, UBND huyện Châu Thành đề ra giải pháp, chính sách như kích thích kinh tế, kiềm chế lạm phát, nâng chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tích cực khai thác tiềm năng, nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng phát triển bền vững; tiếp tục tăng cường công tác chuyển giao kỹ thuật các chương trình đến nông dân theo kế hoạch của tỉnh; nhân rộng mô hình 4 nhà trên cây lúa, xây dựng mô hình cánh đồng mẫu.

Để phát triển công nghiệp-xây dựng, UBND huyện sẽ đôn đốc nhà đầu tư sớm triển khai xây dựng cụm công nghiệp phía tây sông Vàm Cỏ; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào trung tâm thương mại huyện, cụm công nghiệp Ninh Điền, khu tái định cư Thanh Điền, chợ Hòa Bình, chợ Thái Bình, chợ Đồng Khởi, chợ khu phố 3 thị trấn (chợ Cao Xá), bến xe huyện.  

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về tài nguyên - môi trường, bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái; gắn nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế-xã hội theo quan điểm phát triển bền vững. Tăng cường quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm đất công, đất lâm nghiệp, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường. Huyện đề ra chỉ tiêu 100% doanh nghiệp đạt yêu cầu cam kết bảo vệ môi trường trong năm 2014 này.

Hoàng Thi


 
Liên kết hữu ích