Pháp luật   Tin tức

Châu Thành: Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân 

Cập nhật ngày: 18/09/2019 - 09:48

BTNO - Chiều 17.9 huyện Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

Xác định xây dựng nền quốc phòng toàn dân có vai trò quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, trong 10 năm qua, huyện Châu Thành tập trung vào công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp nhân dân, để họ tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện thời gian qua.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Từ năm 2009 đến nay, huyện đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã được 31 cuộc, 2 cuộc diễn tập cấp huyện và tham gia 9 cuộc diễn tập cấp trên. Thông qua diễn tập, luyện tập đã nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và nhận thức của cấp ủy, chính quyền  từ huyện đến xã về công tác quốc phòng an ninh.

Về công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương vững mạnh, đến nay huyện đã xây dựng lực lượng thường trực quân số đạt 100% theo quy định, lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,63% dân số, đảng viên đạt tỷ lệ 20,53%, trong dân quân đạt 18,1%. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, xóa nhà dột nát có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, đến nay huyện đã xây mới và sửa chữa 544 căn nhà tình nghĩa.

 Trong công tác quốc phòng- an ninh, đối ngoại, huyện Châu Thành đặc biệt quan tâm, đã tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, trao đổi với các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc trên địa bàn; duy trì tốt việc giao lưu đối ngoại với các huyện giáp biên, qua đó góp phần củng cố, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, từ đó tạo môi trường ổn định để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội ổn định lâu dài.

Bên cạnh đó, trong 10 năm qua cấp ủy chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị xã hội luôn quan tâm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh tinh thần của nhân dân trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Tại hội nghị, UBND huyện Châu Thành khen thưởng cho 8 tập thể, 14 cá nhân có thành tích trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

Gia Hân