BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 22/07/2014 - 07:57

Cụ thể, nếu như năm 2010 chỉ có 29,8% dân số tham gia bảo hiểm y tế thì đến năm 2013 đạt 43,39% dân số (tương đương 57.689 người). Ước tính tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 50% vào năm 2014, trong đó, số người tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc là 47.440 người, bảo hiểm y tế tự nguyện là 10.249 người (tỷ lệ 7,7% dân số).

Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng. Ảnh minh hoạ

Mạng lưới thu bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện ở 15/15 xã, thị trấn với 21 đại lý. Bên cạnh đó, 100% trường học trên địa bàn và Hội nông dân thực hiện tốt việc thu tiền mua bảo hiểm y tế của học sinh, hội viên và quần chúng.

Qua 5 năm thực hiện, tổng số tiền bảo hiểm y tế của huyện thu được là 68,238 tỷ đồng. Điều này cho thấy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn nhận thức tốt hơn tầm quan trọng, ý nghĩa của việc thực hiện bảo hiểm y tế trong tình hình mới; nêu cao được tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng xã hội, góp phần thực hiện tốt chính sách xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngành Bảo hiểm với các ban ngành, đoàn thể huyện trong việc triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư “về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” đã góp phần gia tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

 Trần Thành


 
Liên kết hữu ích