Châu Thành: Tập huấn IPM – lồng ghép giảm thiểu rủi ro của thuốc bảo vệ thực vật

Cập nhật ngày: 10/08/2010 - 10:37

(BTNO) - Sáng 10.8.2010, Trạm bảo vệ thực vật huyện Châu Thành khai giảng lớp tập huấn IPM - lồng ghép giảm thiểu rủi ro của thuốc bảo vệ thực vật.

Tham gia lớp học có 30 học viên là các hộ sản xuất rau thuộc ấp Bình Long, xã Thái Bình.

Trong thời gian học 16 buổi, các học viên được trang bị các kiến thức về rau an toàn; giải pháp và biện pháp xử lý trên đồng ruộng, kỹ thuật sử dụng thuốc cho rau an toàn - quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật, các kỹ thuật trồng, chăm sóc rau an toàn, hướng dẫn ghi chép nhật ký đồng ruộng…

Lớp học được tổ chức dưới hình thức giảng viên và học viên cùng nhau trao đổi kiến thức lồng ghép liên quan đến sản xuất rau màu và thực hành ngay tại đồng ruộng của mình.

  Duy Thức