BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tập huấn thu thập số liệu về gia đình và bạo lực gia đình

Cập nhật ngày: 15/07/2009 - 09:15

Bà Đặng Thị Phượng, Phó giám đốc Sở VH- TT & DL Tây Ninh, tại buổi tập huấn

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu về gia đình cũng như bộ chỉ số đánh giá về phòng, chống bạo lực gia đình để trên cơ sở đó nắm bắt được thực trạng về gia đình, phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo về công tác gia đình tại địa phương; sáng 15.7, Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch Tây Ninh đã tổ chức tập huấn thu thập số liệu về gia đình và bạo lực gia đình cho huyện Châu Thành.

Gần 200 học viên là trưởng ấp, trưởng khu phố, cán bộ văn hoá – xã hội, cán bộ dân số, cán bộ thống kê, công an và chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND của 15 xã, thị trấn trong huyện đã tham gia lớp tập huấn. Trong thời gian 1 ngày, các học viên được bà Đặng Thị Phượng, Phó giám đốc Sở VH- TT & DL triển khai cách tiến hành thu thập chỉ số về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình theo mẫu phiếu thu thập chỉ số ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ- BVHTTDL của Bộ VH- TT & DL.

Được biết, Châu Thành là huyện thứ 7 trong tỉnh được tập huấn. Đây là cơ sở để tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá về tình hình bạo lực gia đình nhằm giúp Sở VH- TT & DL tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2009 – 2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

HT