BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tập huấn truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân

Cập nhật ngày: 31/07/2014 - 09:13

Các hội viên nông dân xã Thanh Điền tham gia tập huấn.

Tại đây, các hội viên nông dân của xã đã nghe cán bộ Hội nông dân tỉnh truyền đạt một số nội dung pháp luật cơ bản, quan trọng trong các lĩnh vực sản xuất, đời sống của nông dân, bao gồm: Nội dung cơ bản trong Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày 29.11.2013 và có hiệu lực từ ngày 1.7.2014; Luật Khiếu nại tố cáo; hướng dẫn các nghiệp vụ kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân.

Buổi tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ, hội viên nông dân những kỹ năng cơ bản trong công tác tuyên truyền pháp luật, từ đó nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, góp phần ngăn ngừa và làm giảm tình trạng vi phạm pháp luật trong cán bộ hội viên, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đây là một trong các hoạt động theo tiểu đề án 3 tại xã điểm xây dựng nông thôn mới.

Mỹ Uyên

 


 
Liên kết hữu ích