Châu Thành: Tiến độ tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 còn chậm

Cập nhật ngày: 11/05/2012 - 03:07

(BTNO)- Cùng với cả tỉnh, ngay từ đầu tháng 4.2012 huyện Châu Thành đã tổ chức các lớp tập huấn cho công tác tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Cuộc Tổng điều tra lần này nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ sở hành chính, sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Chính phủ.

Châu Thành thu thập thông tin các cơ sở kinh doanh còn chậm. Ảnh minh hoạ

Tại huyện Châu Thành, công tác tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ ngày 1.4 – 31.5) thực hiện thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc doanh nghiệp; giai đoạn 2 (trong thời gian 30 ngày) thực hiện thu thập thông tin của các cơ sở hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, tôn giáo và các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể. Sau hơn 1 tháng triển khai và thực hiện giai đoạn 1 về thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất thuộc doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành chỉ đạt trên 40% khối lượng công việc. Tính đến ngày 10.5, toàn huyện có 168 doanh nghiệp được điều tra, trong đó có 135 Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ; 16 doanh nghiệp nông nghiệp; 2 doanh nghiệp chuyển về Thị xã; 4 doanh nghiệp không tìm thấy; 3 doanh nghiệp chưa hợp đồng; 8 doanh nghiệp tạm ngưng. Trong 135 Hợp tác xã nông nghiệp thì có 33 doanh nghiệp công nghiệp; 71 thương nghiệp; 6 doanh nghiệp xây dựng…

Ông Cù Sỹ Cương- Trưởng phòng Thống kê huyện Châu Thành cho biết: công tác tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn huyện Châu Thành còn chậm và gặp một số khó khăn, chủ yếu là do một số doanh nghiệp nhỏ thuê mướn kế toán bên ngoài làm theo thời vụ nên việc thu thập thông tin bị kéo dài; phiếu ghi chưa đạt yêu cầu; một số doanh nghiệp đóng cửa, không hoạt động; một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức được ý nghĩa của cuộc tổng điều tra lần này nên không nhiệt tình hợp tác…

Duy Thức