BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tín dụng chính sách xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và quốc phòng, an ninh 

Cập nhật ngày: 20/10/2022 - 01:15

BTNO - Sáng 19.10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành tổ chức hội nghị giao ban quý 3 năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; triển khai cho vay kịp thời gói tín dụng chính sách trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của Chính phủ.

Tổng nguồn vốn hoạt động là 45 tỷ 272 triệu đồng, hoàn thành 99% kế hoạch, tăng 48 tỷ 200 triệu đồng so năm 2021. Tổng doanh số cho vay 101 tỷ 622 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 466 tỷ 581 triệu đồng, tăng 46 tỷ 125 triệu đồng so đầu năm, đạt 99% kế hoạch được giao.

Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp cho gần 3.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay hơn 101 tỷ đồng. Trong đó, hơn 350 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay hơn 18 tỷ đồng; gần 200 lượt HSSV vay trang trải chi phí học tập gần 7 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 584 lao động 25,5 tỷ; 2.328 lượt hộ vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường 46 tỷ đồng; giải ngân cho 18 lượt HSSV mua máy tính và thiết bị học trực tuyến; 3 cơ sở mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng dịch Covid-19 vay theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ.    

Theo ông Nguyễn Trí Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tín dụng chính sách xã hội triển khai trên địa bàn huyện thời gian qua đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trí Cường đề nghị NHCSXH huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể tập trung giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022, đặc biệt là nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đôn đốc, xử lý thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn, làm lành mạnh hóa chất lượng tín dụng trên địa bàn.

 Thiện Nhân