BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành: Tọa đàm “Thanh niên với Đảng – Đảng với thanh niên”

Cập nhật ngày: 22/03/2015 - 12:19

Gần 100 cán bộ, đoàn viên của 15 xã, thị trấn và các trường học đã tham gia toạ đàm.

Ông Trương Văn Nhạn- Phó Bí Thư Huyện ủy Châu Thành trao quà cho 4 đảng viên trẻ tiêu biểu.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Tây Ninh, huyện Châu Thành và cán bộ nguyên Bí thư Huyện đoàn qua các thời kỳ cũng đã đến dự.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được ôn lại lịch sử, truyền thống của Đảng cộng sản Việt Nam; vai trò, vị trí của tuổi trẻ; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, cánh tay đắc lực của Đảng.

Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi với hơn 10 ý kiến trao đổi, thảo luận, nêu suy nghĩ, cảm tưởng của thanh niên về Đảng, sự quan tâm của Đảng với công tác thanh niên thông qua Nghị quyết lần thứ VII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đánh giá vai trò của Đoàn Thanh niên trong bồi dưỡng, giáo dục thanh niên để phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong công tác xây dựng Đảng; đề xuất với Đảng những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thanh niên và lý tưởng của đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dịp này, Huyện đoàn Châu Thành cũng trao 4 phần quà cho các đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2014.

Trúc Linh