Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

Chế độ chấm dứt hợp đồng lao động

Cập nhật ngày: 23/06/2018 - 16:30

BTN - Hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động với một công ty nước ngoài làm việc được gần 2 năm. Do thay đổi cơ cấu, công nghệ nên công ty đã chấm dứt hợp đồng. Khi hợp đồng chấm dứt tôi được những chế độ gì?

Ðáp: Theo Ðiều 44, 45 Bộ luật Lao động năm 2012, khi chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã, người lao động đã làm việc thường xuyên đủ 12 tháng trở lên nhưng doanh nghiệp không bố trí, sắp xếp việc làm mới mà cho người lao động thôi việc sẽ nhận trợ cấp mất việc làm.

Mức trợ cấp theo quy định tại Ðiều 49 Bộ luật Lao động như sau: Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Ðiều 44 và Ðiều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 1 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

LG. MAI TUẤN KIỆT