Chi bộ Phòng Văn hóa- Thông tin và Truyền thanh Gò Dầu đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 

Cập nhật ngày: 31/05/2020 - 19:45

BTNO - Ngày 29.5, Chi bộ Phòng Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Gò Dầu tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Trương Thị Phú-Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Phòng Văn hóa-Thông tin và Truyền thanh huyện là chi bộ ghép gồm 2 đơn vị Phòng Văn hóa-Thông tin và Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện,  Chi bộ có 13 đảng viên chính thức.

Bầu Chi uỷ nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ qua (2015-2020), Chi bộ đã làm tốt công tác tham mưu UBND huyện về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao du lịch, gia đình và thông tin tuyên truyền các hoạt động về phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Chi bộ được huyện ủy, ngành cấp trên đánh giá cao, hàng năm chi bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có năm được tặng cờ thi đua của Trung ương.

Đại hội cũng nhìn nhận một số tồn tại hạn chế, khuyết điểm như: chỉ tiêu phát triển đảng viên mới chưa đạt Nghị quyết đề ra. Trong thực hiện nhiệm vụ có lúc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, nhất là các Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng, Nhà văn hóa ấp, liên ấp chưa phát huy hiệu quả.

Đại hội đã bầu Chi ủy mới gồm 2 đồng chí, ông Lê Văn Hiệp-Phó Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Gò Dầu được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ, Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Gò Dầu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua nghị quyết của chi bộ.

Công Kha