BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chi cục thuế Châu Thành: Tổ chức đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2013

Cập nhật ngày: 16/03/2013 - 05:25

(BTNO)- Chi cục thuế huyện Châu Thành vừa tổ chức đối thoại với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết những vướng mắc về thuế của người dân và của cộng đồng doanh nghiệp ở địa phương.

Các đại biểu tham gia hội nghị. 

Tại buổi đối thoại, Chi cục thuế Châu Thành đã triển khai các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực thuế như: Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8.2.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP; Công văn số 187 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012…

Ngoài việc triển khai các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực thuế, Chi cục thuế Châu Thành còn dành nhiều thời gian để các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp ý kiến về tinh thần, thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ thuế để Chi cục thuế tiếp thu, kịp thời chấn chỉnh để ngày càng phục vụ tốt hơn.

Được biết, trong năm 2012, việc thực hiện các giải pháp miễn giảm, gia hạn nộp thuế đã góp phần tích cực vào việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Duy Thức