Chi cục thuế Hòa Thành tổ chức đối thoại với doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 04/12/2014 - 12:00

Tại hội nghị, đại diện Chi cục thuế Hòa Thành đã thông báo đến các doanh nghiệp về tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Đến nay, mới thu được khoảng 130 tỷ đồng, đạt 66% dự toán năm, trong đó các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng đã đóng góp khoảng 50 tỷ, chiếm trên 40% doanh số đã thu.

Hướng dẫn kê khai thuế trước bạ.

Để hoàn thành công tác thu thuế năm 2014, Chi cục thuế huyện cũng đã kêu gọi các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tích cực nộp thuế và kê khai thuế qua mạng. Ngoài ra, Chi cục thuế huyện cũng đã triển khai một số chính sách thuế mới ban hành như Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế;

Thông tư 151 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 91 của Chính phủ; Thông tư 119 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế; hướng dẫn kê khai thuế qua mạng và một số quy định về thuế khác...

Tại hội nghị, Chi cục thuế cũng đã lấy ý kiến đóng góp của các công ty, doanh nghiệp trong việc nộp thuế, và trả lời, tháo gỡ những vướng mắc để cùng nhau thực hiện tốt chính sách về thuế.

Nguyễn An