BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chi cục Thuế huyện Dương Minh Châu: Họp mặt và đối thoại với doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 01/03/2014 - 03:44

Một doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Trong buổi đối thoại này, Chi cục Thuế huyện Dương Minh Châu đã nghe các doanh nghiệp trình bày những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách về thuế; góp ý, phản ánh về tinh thần, thái độ làm việc cũng như phong cách phục vụ của cán bộ thuế đối với doanh nghiệp.

Qua nghe các ý kiến phản ánh, lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Dương Minh Châu đã ghi nhận và cho biết sẽ sớm khắc phục, sửa đổi.

Sau buổi đối thoại, các doanh nghiệp được nghe cán bộ Chi cục Thuế huyện Dương Minh Châu triển khai 4 Luật Thuế đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ 1.7.2013 gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật quản lý Thuế; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Thuế gia trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

HT