Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

Chi cục Thuế khu vực Hoà Thành - Dương Minh Châu triển khai chính sách thuế mới 

Cập nhật ngày: 04/12/2022 - 18:07

BTNO - Ngày 2.12, Chi cục Thuế khu vực Hoà Thành - Dương Minh Châu tổ chức hội nghị triển khai chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp quý IV.2022.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại diện gần 80 doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn thị xã Hoà Thành và huyện Dương Minh Châu tham dự.

Tại hội nghị, Chi cục Thuế khu vực Hoà Thành - Dương Minh Châu triển khai các nội dung: Nghị định 24 ngày 3.4.2012 của Chính phủ quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; Nghị định 80 ngày 26.8.2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Những điểm mới tại Nghị định số 91 ngày 30.10.2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 126 ngày 19.10.2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định 132 ngày 5.11.2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế của doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Các Thông tư của Bộ Tài chính gồm: 219, 119, 78, 96, 80, 88 … Trong đó, Thông tư 88 ngày 11.10.2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Hội nghị nhằm giúp cho các doanh nghiệp nắm vững những đổi mới trong lĩnh vực thuế, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, góp phần để địa phương hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước.

Võ Liêm