BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chi cục thuế Tân Biên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 10/03/2012 - 01:30

(BTNO)- Vừa qua, Chi cục thuế huyện Tân Biên đã tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp lần I năm 2012. Khoảng 100 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tham dự cuộc đối thoại.

Người dân đến nộp thuế tại Chi cục thuế Tân Biên

Tại hội nghị, Chi cục thuế huyện đã triển khai Nghị định 121 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 122 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập; Thông tư 05 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 26 và Nghị định 113 của Chính phủ; Quyết định 04 của Thủ tướng Chính phủ về gia hạn nộp thuế thêm 3 tháng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quí I, quí II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Ngoài ra, Chi cục thuế Tân Biên cũng đã hướng dẫn trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế, cách xác định số thuế doanh nghiệp được gia hạn, đồng thời giải đáp những vướng mắc của các doanh nghiệp qua việc thực hiện đăng ký mã thuế, viết hoá đơn, kê khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế… theo quy định tại các Luật thuế, Luật quản lý thuế để các doanh nghiệp làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đức Thịnh