Chi cục Thuế Tân Châu đối thoại với doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 09/09/2014 - 05:45

Các doanh nghiệp tham dự buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, Chi cục Thuế huyện Tân Châu đã triển khai một số văn bản gồm: Thông tư số 78 ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218 ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Công văn số 2785 ngày 23/7/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78 về Thuế thu nhập doanh nghiệp. Công văn của Tổng cục Thuế và Chi cục Thuế Tân Châu về việc thực hiện khai thuế qua mạng Internet cấp Chi cục Thuế.

Sau khi nghe triển khai văn bản, đại diện các doanh nghiệp đã có một số ý kiến xoay quanh những nội dung được triển khai tại buổi đối thoại. Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Tân Châu đã trả lời và giải đáp các thắc mắc trên của các doanh nghiệp.

Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp là việc làm cần thiết nhằm chuyển tải các chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan đến các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, từ đó thực hiện tốt chính sách thuế đối với Nhà nước nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiền Lâm