Y tế - Sức khỏe   Sức khỏe - Đời sống

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ: Lãnh đạo việc triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ

Cập nhật ngày: 03/12/2010 - 10:42

Qua hơn 12 năm tổ chức thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã triển khai, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới. Các cấp, các ngành đã nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ, từng bước củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng ở cơ sở. Tuy nhiên, trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vẫn còn một số mặt hạn chế như việc phối hợp hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ khi xử lý tình huống có nơi còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội Dân quân tự vệ Thị xã tham gia nạo vét mương ở khu dân cư

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, ngày 26.11.2010, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có văn bản yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng có trách nhiệm tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện có hiệu quả Luật Dân quân tự vệ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác này. Trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, yêu cầu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới. Không ngừng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ để trở thành lực lượng thực sự trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở địa phương, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần xây dựng tỉnh ta thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Các cơ quan thông tin đại chúng được giao nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ để mọi người hiểu, thực hiệt tốt.

PV