BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Cập nhật ngày: 26/02/2009 - 02:18

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm UBND các huyện, thị, ngành công an thường xuyên kiểm tra, khảo sát, chấn chỉnh những thiếu sót, sơ hở về an toàn phòng cháy, chữa cháy; xây dựng phương án chữa cháy tại cơ quan, đơn vị thuộc diện phải có phương án chữa cháy; củng cố hoạt động của lực lượng chữa cháy dân phòng; tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các hộ kinh doanh ở các chợ, khu dân cư tập trung mua bán, các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ cao. Tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở các cơ quan, đơn vị, địa bàn trọng điểm, trong đó tập trung kiểm tra các chợ, trung tâm thương mại, khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, các nhà máy, kho tàng, cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng… Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc đã bị nhắc nhở nhiều lần mà không khắc phục, sửa chữa. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trọng điểm…

PV

Ảnh: Các nhân viên bảo vệ rừng Chàng Riệc đốt cỏ ven rừng. Ảnh: ĐD