BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009

Cập nhật ngày: 27/07/2009 - 05:53

Ngày 22.7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên có văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đặc xá năm 2009 (đợt 2) theo quyết định của Chủ tịch nước. Theo đó, ngành Công an rà soát, lập hồ sơ đề nghị đặc xá phải đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, tránh bỏ sót số phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn mà không được xét đề nghị hoặc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Tổ chức lễ công bố đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước tại Trại tạm giam. Chỉ đạo công an cơ sở phối hợp với UBND, UBMTTQ và các đoàn thể cấp xã nắm vững hoàn cảnh của những người được đặc xá, gặp gỡ, động viên, quản lý giáo dục giúp đỡ tạo việc làm để họ tránh mặc cảm, sớm hoà nhập cộng đồng.

Ngành Tư pháp phân công cán bộ giải quyết kịp thời các thủ tục cần thiết phục vụ công tác đặc xá. Ngành y tế thực hiện tốt việc tổ chức giám định, cung cấp các loại giấy tờ về bệnh tật của phạm nhân có liên quan đến công tác đặc xá, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời. UBND cấp huyện, chỉ đạo UBND cấp xã cung cấp kịp thời các chứng nhận, xác nhận những vấn đề có liên quan đến phạm nhân; phối hợp với UBMTTQ cùng cấp tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người được hưởng đặc xá trở về gia đình ổn định cuộc sống, có việc làm…

PV