BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của UBND tỉnh: Đẩy mạnh sản xuất, cung ứng thực phẩm, bình ổn giá cả thị trường

Cập nhật ngày: 16/10/2011 - 01:38

Nhằm bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm cung ứng cho tiêu dùng, góp phần bình ổn giá cả thị trường từ nay đến cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lưu Quang vừa ký văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; hỗ trợ kịp thời vắc xin tiêm phòng và con giống để bảo vệ và phát triển nhanh đàn vật nuôi. Cùng với các ngành chức năng làm việc với các doanh nghiệp chế biến đường, doanh nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm về việc tham gia bình ổn mặt hàng đường, trứng gia cầm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Khuyến khích các doanh nghiệp chế biến đường tham gia bình ổn mặt hàng đường.

Sở Công thương tham mưu cho UBND tỉnh biện pháp kiểm soát hoạt động phân phối hàng hoá của thương nhân nước ngoài theo đúng quy định hiện hành và cam kết quốc tế. Kiểm soát hoạt động biên mậu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu trên cơ sở hợp đồng thương mại và các phương thức chủ động điều tiết nguồn hàng. Dự báo nhu cầu, biến động thị trường trong nước và chủ động phối hợp với UBND cấp huyện nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về chính sách, cơ chế để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống cung ứng và phân phối hàng hoá, thực phẩm an toàn cho các huyện, thị xã, thị trấn, khu dân cư, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các loại hàng hoá phục vụ tết, dự trữ nguồn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người sản xuất vay vốn; tiếp tục xem xét việc giãn nợ cho người chăn nuôi vay vốn đến hạn trả theo quy định.

PV