Chỉ đạo của UBND tỉnh: Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4.10

Cập nhật ngày: 17/09/2010 - 10:00

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC), thời gian qua các cơ quan, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiều biện pháp về PCCC, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC, số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra được kiềm chế. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng dẫn đến chết người. Cụ thể: trong năm 2009 và 8 tháng đầu năm 2010 toàn tỉnh xảy ra 54 vụ cháy, làm chết và bị thương 6 người, thiệt hại trực tiếp về tài sản trị giá trên 7,431 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân của tình hình trên là do ở nhiều nơi việc quản lý và tổ chức công tác PCCC tại cơ sở còn chưa tốt, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác PCCC, ý thức về PCCC và việc chấp hành pháp luật PCCC của một bộ phận nhân dân, cán bộ, công chức chưa cao.

Diễn tập PCCC

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCCC, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân góp phần kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” lần thứ 9 (4.10.2010), UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật và kiến thức về PCCC, trong đó tập trung tuyên truyền về trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác PCCC của người đứng đầu các đơn vị, cơ sở, chủ hộ gia đình và cá nhân, thực hiện tốt chế độ tự kiểm tra kết hợp với việc ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC. Rà soát, củng cố lực lượng PCCC cơ sở ở cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng PCCC dân phòng ở các khu dân cư đảm bảo phục vụ cho công tác chữa cháy tại chỗ đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo, giải quyết dứt điểm một số vấn đề bức xúc về PCCC của tỉnh mà lâu nay còn tồn tại như: PCCC khu dân cư, PCCC các Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp, các cơ sở sản xuất, chợ, nhà cao tầng, cấp nước chữa cháy đô thị. Chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh ngăn chặn cháy lớn phù hợp với từng chuyên ngành, chuyên đề và địa bàn của các đơn vị, địa phương. Chỉ đạo 100% các cơ sở phải xây dựng phương án chữa cháy.

Trong dịp “Ngày toàn dân PCCC” 4.10.2010 tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực, khích lệ phong trào toàn dân tham gia PCCC như: mít tinh, diễu hành, tuyên truyền lưu động, treo khẩu hiệu, băng rôn hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”. Tổ chức cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng thi nghiệp vụ PCCC theo từng địa bàn, khu vực chuyên ngành tiến tới Hội thi nghiệp vụ PCCC toàn tỉnh vào năm 2011.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động bằng nhiều chương trình phong phú để các cấp, các ngành và nhân dân hưởng ứng các hoạt động nhân “Ngày toàn dân PCCC”. Tổ chức mít tinh, diễu hành, triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” lần thứ 9 (4.10.2010). Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC ở các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC.

VĂN THẾ THIỆN