Chỉ đạo của UBND tỉnh: Nghiêm cấm đánh bắt cá giống đã thả vào hồ Dầu Tiếng

Cập nhật ngày: 20/11/2009 - 10:42

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân ký văn bản chỉ đạo bảo vệ tốt nguồn cá thả vào hồ Dầu Tiếng, đập Tha La năm 2009 nhằm tăng cường số lượng, chủng loại thuỷ sản và góp phần bảo vệ môi trường nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân (phải) thả cá giống xuống hồ Dầu Tiếng ngày 6.11.2009.

Từ chủ trương này, UBND tỉnh nghiêm cấm việc đánh bắt, mua bán cá giống đã thả vào hồ Dầu Tiếng, đập Tha La năm 2009. Riêng với hai loại cá tra dầu, cá hô là loại cá đặc sản được tỉnh thả nuôi thử nghiệm, nên tiếp tục nghiêm cấm việc đánh bắt đến năm 2012. Nghiêm cấm việc sử dụng vó đèn để khai thác thuỷ sản từ ngày 10.11.2009 đến hết ngày 30.12.2009.

UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty TNHH một thành viên khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng, Công ty TNHH một thành viên khai thác thuỷ lợi Tây Ninh cùng các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

PV