BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của UBND tỉnh: Tăng cường phòng chống cháy, nổ mùa khô năm 2011

Cập nhật ngày: 22/12/2010 - 11:00

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân những quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC), những kiến thức cơ bản về công tác PCCC để mọi người nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định an toàn, phòng chống cháy nổ, đồng thời tích cực tham gia công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đó là nội dung chính mà UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong công tác phòng chống cháy nổ mùa khô 2011.

Diễn tập PCCC tại Điện lực tỉnh Tây Ninh

Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã được giao nhiệm vụ kiểm tra, chỉ đạo chấn chỉnh những thiếu sót, sơ hở về an toàn PCCC, cấm kinh doanh, đốt thả đèn trời tại địa phương mình. Tổ chức cho các hộ kinh doanh ở chợ, khu dân cư tập trung, các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn PCCC. Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đội chữa cháy dân phòng ở các khu dân cự; kiểm tra việc trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy để phục vụ công tác chữa cháy có hiệu quả. Trong các ngày nghỉ, ngày tết đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 giờ nhằm ứng phó kịp thời cứu chữa khi có cháy nổ xảy ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp UBND các huyện, thị xã, nhất là các huyện có nhiều diện tích mía, rừng thực hiện tốt phương án kiểm tra PCCC; hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động, sản xuất ở gần nơi có mía, có rừng và tích cực tham gia chữa cháy khi có cháy xảy ra. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số và phương tiện, chủ động chữa cháy kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra cháy lớn trên địa tỉnh.

PV