BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của UBND tỉnh: Tập trung giải quyết tranh chấp lao động và đình công

Cập nhật ngày: 05/12/2010 - 11:31

Ngày 2.12.2010, UBND tỉnh có công văn yêu cầu Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật lao động, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước về lao động với các hội doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp. Có chế độ giao ban định kỳ của ban quản lý các khu công nghiệp với chủ doanh nghiệp nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác giữa các bên, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về cơ chế, chính sách, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Công nhân Công ty Visarim Orume đình công tháng 3.2010

Các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, nhất là việc đảm bảo các chế độ, chính sách như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… đối với người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, những doanh nghiệp thường vi phạm pháp luật lao động, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, tiềm ẩn nguy cơ đình công cao. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật lao động; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể dẫn đến đình công. Các thành viên ban chỉ đạo giải quyết đình công, lãn công của tỉnh, UBND các huyện, thị xã kịp thời chỉ đạo khi có dấu hiệu đình công xảy ra, đề ra giải pháp ổn định tình hình, không để tình trạng đình công xảy ra kéo dài, lan sang nhiều doanh nghiệp, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo mục tiêu ổn định chính trị- xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tạo việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

PV