BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của UBND tỉnh: Thực hiện tốt việc tiết kiệm điện

Cập nhật ngày: 08/01/2010 - 02:55

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân vừa ký công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, các sở ban ngành, các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tốt việc tiết kiệm điện tại đơn vị, địa phương mình.

Theo đó, các sở ban ngành, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng phương án sử dụng điện kèm theo đó là việc giải quyết sử dụng điện tiết kiệm, bảo đảm tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hằng năm và có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện tiết kiệm điện nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sở Công thương, Điện lực Tây Ninh có nhiệm vụ phối hợp lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát tình hình sử dụng điện trong tỉnh; hằng quý, năm báo cáo tình hình cung cấp điện cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh và gởi cho các cơ quan chức năng để nơi đây có căn cứ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện của đơn vị sử dụng điện trên địa bàn.

PV