BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ đạo của UBND tỉnh: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Cập nhật ngày: 14/08/2009 - 06:15

Làm vệ sinh lu chứa nước thường xuyên để muỗi không có môi trường sinh sản.

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc triển khai các biện pháp như phun hoá chất diệt muỗi, tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng theo đúng tiến độ, quy trình kỹ thuật. Kiểm tra tình hình dịch bệnh, triển khai các biện pháp phòng, chống không để dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát, lan rộng. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện cấp cứu, cơ số thuốc, dịch truyền, kịp thời thu dụng, điều trị các trường hợpp mắc bệnh, hạn chế tử vong do sốt xuất huyết đến mức thấp nhất.

Sở Giáo dục- Đào tạo tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên và học sinh về các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết; huy động học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia hoạt động diệt muỗi, diệt lăng quăng tại gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế, xem đây là sinh hoạt ngoại khoá của học sinh các cấp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, không để dịch lớn xảy ra.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, 5 thàng đầu năm 2009, dịch sốt xuất huyết đã gia tăng và diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố. Ở tỉnh ta, tính đến ngày 31.7.2009 đã có 331 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 109,5% so với cùng kỳ năm 2008; đồng thời xuất hiện một số ổ dịch nhỏ. Vì vậy, việc chủ động việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết là cần thiết trong giai đọa hiện nay.

PV