Chi đoàn Điện lực Gò Dầu thắp sáng đường quê tại ấp Cầu Sắt 

Cập nhật ngày: 17/11/2019 - 13:03

BTNO - Công trình được thực hiện trên tuyến đường liên tổ của ấp Cầu Sắt.

Chi đoàn Điện lực Gò Dầu lắp đặt bóng đèn thắp sáng đường giao thông nông thôn ở Cầu Sắt

Ngày 16.11, Chi đoàn Điện lực Gò Dầu phối hợp với Xã đoàn Thạnh Đức (Gò Dầu) tổ chức thực hiện công trình Thắp sáng đường quê tại ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức.

Công trình được thực hiện trên tuyến đường liên tổ của ấp Cầu Sắt có chiều dài gần 1 km, với 16 bóng đèn, tổng số tiền là 20 triệu đồng.

Công trình Thắp sáng đường quê tạo điều kiện cho người dân ấp Cầu Sắt đi lại thuận lợi, an toàn vào ban đêm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Châu Pha