BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chi nhánh Ngân hàng NH & PTNT: Luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm

Cập nhật ngày: 04/02/2010 - 05:42

Hội nghị thi đua “Người tốt việc tốt” lần thứ III, năm 2010 được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh (NHNo & PTNT Tây Ninh) tổ chức vào sáng 4.2.2010.

Báo cáo đánh giá kết quả triển khai công tác thi đua khen thưởng từ năm 2005-2009 của Chi nhánh NHNo & PTNT Tây Ninh cho biết, trong 5 năm qua, Chi nhánh NHNo & PTNT Tây Ninh đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm do Tổng Giám đốc NHNo & PTNT Việt Nam giao. Tổng số dư nguồn vốn huy động tại địa phương đến cuối năm 2009 là 4.327 tỷ đồng, tăng 2.871 tỷ đồng so với năm 2005, tỷ lệ tăng 197%; tốc độ tăng bình quân hằng năm 31.3%; nguồn vốn bình quân trên mỗi cán bộ công nhân viên là 11.569 triệu đồng, tăng so với năm 2005 là 7.228 triệu đồng, tỷ lệ tăng 166%; tốc độ tăng bình quân hằng năm là 27,8%. Tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2009 là 4.257 tỷ đồng, tăng so với năm 2005 là 1.963 tỷ đồng; tỷ lệ tăng 85%; tốc độ tăng bình quân hằng năm 16,8%. Dư nợ bình quân trên một lao động là 11.383 triệu đồng, tăng so với năm 2005 là 4.534 triệu đồng, tỷ lệ tăng 66%, tốc độ tăng bình quân hằng năm 13,6%. Tỷ lệ nợ xấu qua các năm đều thấp hơn mức Trung ương cho phép. Chênh lệch thu trừ chi hằng năm đều vượt kế hoạch được giao. Cụ thể năm 2005 đạt 107,7%; năm 2006 đạt 130,9%; năm 2007 đạt 172%; năm 2008 đạt 153,7%. Riêng năm 2009 chênh lệch thu trừ chi đạt 110,1 tỷ đồng, đạt 122,3% so với kế hoạch.

Các tập thể được Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh khen thưởng

Trong 5 năm qua, Chi nhánh NHNo & PTNT Tây Ninh có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, cải cách hành chính, đã ứng dụng nhiều sáng kiến, cải tiến trong công tác điều hành, sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp với yêu cầu kinh doanh, sửa đổi lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị. Trong hoạt động kinh doanh chi nhánh đã tích cực huy động nguồn vốn với nhiều giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu cho vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định của Thủ tướng Chính phủ cho khách hàng. Chi nhánh đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, cung cấp các sản phẩm mới, tiện ích cho khách hàng.

Với những thành tích đạt được, từ năm 2005-2009, tập thể Chi nhánh NHNo & PTNT Tây Ninh đã được: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III cho đơn vị “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen “Đã có thành tích trong công tác góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và nhiều cờ thi đua, bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch UBND tỉnh; Bộ Thương mại; đơn vị được Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc NHNo & PTNT Việt Nam công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2005 đến năm 2008 và đang đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc năm 2009. Ngoài ra các chi nhánh, phòng chuyên đề trực thuộc cùng nhiều cá nhân cán bộ, công nhân viên trực thuộc ngành NHNo & PTNT Tây Ninh nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chi nhánh NHNo & PTNT Tây Ninh đã công bố quyết định và khen thưởng của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh và của lãnh đạo Chi nhánh NHNo & PTNT Tây Ninh cho 11 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2009.

D.H


Liên kết hữu ích