BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chi nhánh NHNN Tây Ninh: Lập đề án về các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Cập nhật ngày: 12/03/2011 - 10:44

Ngày 10.3.2011, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Tây Ninh mở hội nghị triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24.2.2011 của Chính phủ về “Những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội” và Chỉ thị số 01/CT-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam về “Thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”. Đại diện lãnh đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, nhận định tình hình kinh tế thế giới hiện diễn biến phức tạp, lạm phát tăng, giá dầu thô, giá nguyên vật liệu cơ bản đầu vào của sản xuất, giá lương thực, thực phẩm trên thị trường thế giới tiếp tục có xu hướng tăng cao. Trong nước thì thiên tai, thời tiết tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống; một số mặt hàng là đầu vào quan trọng của sản xuất như điện, xăng dầu vẫn chưa thực hiện đầy đủ theo cơ chế giá thị trường buộc phải điều chỉnh tăng. Mặt khác, chúng ta phải nới lỏng chính sách tiền tệ, tài khoá để ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua. Tình hình đó đã làm giá cả tăng cao, tăng nguy cơ mất ổn định kinh tế vĩ mô của nước ta. Vì vậy, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay… Theo Nghị quyết 11/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu thực hiện một số giải pháp chủ yếu như: Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; thực hiện chính sách tài khoá thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách Nhà nước; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng năng lượng tiết kiệm; điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền…

Ngày 1.3.2011, Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN Việt Nam và các tổ chức tín dụng thực hiện một số giải pháp quan trọng. Cụ thể, năm 2011 hệ thống NHNN kiểm soát tốc độ tăng tín dụng dưới 20% và tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán ở khoảng 15%-16%, lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý. Đối với các tổ chức tín dụng phải xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2011 phù hợp với mục tiêu tốc độ tăng tín dụng dưới 20%. Trong các giải pháp, đáng chú ý là các tổ chức tín dụng thực hiện giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với năm 2010- nhất là ở lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Đến 30.6.2011, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất chiếm tối đa là 22% trong tổng dư nợ và đến ngày 31.12.2011 chiếm tối đa là 16%.

Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh cho biết, Chi nhánh cũng đã lập đề án về các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch là dưới 20%, đồng thời khống chế nợ xuất dưới 3%, tăng tỷ trọng dư nợ lĩnh vực sản xuất kinh doanh, giảm tỷ trọng dư nợ phi sản xuất…

Năm 2011, Chi nhánh NHNN tỉnh sẽ tiến hành thanh tra 100% các chi nhánh ngân hàng thương mại và 30% Quỹ tín dụng cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

S.T