BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chi nhánh NHNN tỉnh Tây Ninh: Chấn chỉnh tình hình kinh doanh mua bán ngoại tệ

Cập nhật ngày: 19/03/2010 - 05:34

Theo ông Nguyễn Tiến Phúc- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Tây Ninh thì trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn còn xảy ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân thực hiện kinh doanh, mua bán ngoại tệ trái phép. Ngoài ra, còn có một số tổ chức, cá nhân niêm yết, quảng cáo giá hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ. Hành vi này đã làm ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách ngoại hối của NHNN Việt Nam và công tác quản lý ngoại hối của Chi nhánh NHNN tỉnh cùng các ngành liên quan. Đây là những hành vi vi phạm chế độ quản lý ngoại hối cần phải được chấn chỉnh kịp thời.

Theo quy định tại Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28.12.2006 của Chính phủ và Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11.7.2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối- trừ các trường hợp được pháp luật cho phép. Các tổ chức kinh tế chỉ được hoạt động thu đổi ngoại tệ khi được Chi nhánh NHNN tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ. Theo đó thì hiện nay trên địa bàn tỉnh ngoài các ngân hàng thương mại được phép thu đổi ngoại tệ thì chưa có tổ chức kinh tế nào được Chi nhánh NHNN tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ. Thế nhưng thực tế đã có không ít doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc lén lút thu đổi ngoại tệ trái phép. Đồng thời cũng có một số tổ chức, cá nhân khu vực các cửa khẩu- nhất là ở Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài thực hiện việc thu đổi ngoại tệ trái phép.

Hành vi thu đổi ngoại tệ trái phép diễn ra ở hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Do đó vào cuối năm 2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn chỉ đạo việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối. Tháng 7.2009, UBND tỉnh Tây Ninh cũng có Công văn chỉ đạo việc chấp hành chế độ quản lý ngoại hối trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thực hiện các văn bản chỉ đạo, trong năm 2009 Chi nhánh NHNN tỉnh đã chủ trì phối hợp với ngành Công an và Sở Công thương thành lập các Đoàn kiểm tra một số tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, qua đó đã chấn chỉnh bước đầu và cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý ngoại hối. Thế nhưng trong thời gian gần đây thị trường ngoại hối vẫn chưa thực sự ổn định do thực tế vẫn còn tồn tại nhiều hành vi vi phạm. Việc thu đổi ngoại tệ trái phép, niêm yết và quảng cáo hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ… vẫn còn tiếp tục diễn ra.

Ngày 24.2.2010 Chi nhánh NHNN tỉnh có văn bản gửi cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh thông báo về việc chấp hành chế độ quản lý ngoại hối. Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh cho biết qua trao đổi giữa Chi nhánh, ngành Công an và Sở Công thương thống nhất năm 2010 sẽ tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động quản lý ngoại hối trên địa bàn tỉnh. Chi nhánh NHNN tỉnh cùng các ngành phối hợp sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó Chi nhánh NHNN tỉnh sẽ kiểm tra 100% các Đại lý chi trả kiều hối của các tổ chức tín dụng; Công an tỉnh sẽ kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc về hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép; Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương sẽ kiểm tra các tổ chức kinh tế về việc niêm yết giá cả hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ. Tất cả những tổ chức, cá nhân vi phạm bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định. Chi nhánh NHNN tỉnh quyết tâm chấn chỉnh việc chấp hành chế độ quản lý ngoại hối để năm 2010 thị trường ngoại tệ ở Tây Ninh thực sự được ổn định.

SƠN TRẦN