BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8.2009 tăng 0,43%

Cập nhật ngày: 22/08/2009 - 05:39

Giá xăng tăng tác động đến giá cả một số mặt hàng tiêu dùng.

Cục Thống kê cho biết: ngày 9.8.2009 giá xăng tăng 500 đồng/lít, đưa giá xăng lên đến thời điểm này là 14.700 đồng/lít, làm cho chi phí vận chuyển và chi phí khác tăng, tác động đến giá cả một số mặt hàng tiêu dùng tăng. Do đó chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 so tháng 7 tăng 0,43%. Nhóm lương thực: lúa, gạo đang trong vụ thu hoạch rộ, lúa hè thu năng suất lúa khá cao, giá lúa gạo các loại trong tháng giảm từ 0,2 đến 0,7%, cho nên chỉ số nhóm này giảm nhẹ 0,16%. Nhóm thực phẩm tương đối ổn định, tăng 0,09%, tuy nhiên từng mặt hàng trong nhóm biến động giá khác nhau: thịt gia cầm tươi sống giảm 1,38% (nhu cầu tiêu dùng giảm do tâm lý sợ dịch bệnh), giá trứng các loại giảm 2,66%, nhóm rau tươi, khô và chế biến giảm 2,35%; ngược lại nhóm sữa, bơ, phomát và gia vị tăng từ 0,73 đến 0,83%; do nguồn đường tồn kho của các nhà máy không còn, giá đường thế giới tăng cao...Vì vậy chỉ số nhóm đường mật tăng 14,61%, nhóm bánh, mứt, kẹo tăng 2,2%. Ngoài ra, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,78% (chủ yếu giá thuốc hút tăng 2,33%, do nguồn cung cấp thuốc lá ngoại giảm khi công tác kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn trong tỉnh được tăng cường).

Hầu hết các nhóm hàng phi lương thực, thực phẩm đều có chỉ số giá tăng so với tháng trước: nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng và thiết bị, đồ dùng gia đình tăng từ 0,35% đến 0,63%; đặc biệt nhóm giao thông, bưu chính viễn thông tăng 2,56% (chủ yếu giá xăng dầu các loại tăng 5,32%); nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,92% (trong đó đồ trang sức tăng 2,98%, do giá vàng tăng), các nhóm còn lại  có chỉ số tăng  từ 0,1 đến 0,2%.

Chỉ số giá tháng 8.2009 so tháng 12.2008 tức là sau 8 tháng, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,61% (tương tự 8 tháng 2008 tăng 23,98%), bình quân 1 tháng của 8 tháng 2009 là 0,58% (tương ứng 2008 tăng 2,72%). Các nhóm hàng chủ yếu đều tăng: tăng từ 1,02% đến 3,52% gồm có nhóm hàng: giáo dục; lương thực, thực phẩm; may mặc, mũ nón, giầy dép, thuốc và dịch vụ y tế; văn hoá, giải trí và du lịch. Các nhóm hàng có chỉ só giá tăng cao: nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng 9,61%; thiết bị và đồ dùng gia đình 8,8%; giao thông bưu chính viễn thông 6%; hàng hoá và dịch vụ khác 14%.

Chỉ số giá vàng tháng 8 tăng 1,67%. 8 tháng chỉ số giá vàng tăng 23,71%, bình quân 1 tháng tăng 2,75% (tương tự 1 tháng 2008 tăng 1,91%). Chỉ số giá USD tháng 8 giảm 0,78%, 8 tháng tăng 7,44%, bình quân 1 tháng tăng 0,95% (2008 bình quân 1 tháng tăng 0,52%).

KHÁNH LINH