BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,85%

Cập nhật ngày: 26/10/2012 - 09:23

Theo đó, CPI tháng 10 tăng 0,85% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính từ đầu năm, CPI cả nước tăng 6,02% và bình quân 10 tháng năm 2012 tăng 9,6% so với 10 tháng năm trước.

Nguyên nhân CPI tháng 10 giảm mạnh so với mức tăng 2,2% của tháng 9, chủ yếu là giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 5,94%, chỉ bằng gần 1/3 mức tăng của tháng trước, đóng góp vào mức tăng chung chỉ khoảng 0,3% (mức ảnh hưởng của nhóm này đến chỉ số chung trong tháng 9 là 0,95%).

Việc nhóm thuốc và dịch vụ y tế tháng 10 tiếp tục tăng so với tháng trước, là do một số tỉnh chưa tăng giá trong tháng 9 và tiếp tục thực hiện lộ trình tăng giá dịch vụ y tế trong tháng 10.

Chỉ số giá nhóm giáo dục trong tháng 10 cũng tăng 1,88%, chỉ bằng gần 1/10 mức tăng của tháng 9.

Theo TPO