Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh: Chấn chỉnh hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh 

Cập nhật ngày: 24/01/2021 - 13:22

BTNO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhằm quản lý chặt chẽ việc phát triển mới các cơ sở nuôi chim yến, không để xảy ra sai phạm, ảnh hưởng gây bức xúc trong nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư nuôi chim yến.

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2020/20201026/images/nuoi%20yen.jpg

Một nhà nuôi yến ở huyện Dương Minh Châu. Ảnh: Ðức An

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện quản lý nuôi chim yến quy định tại Điều 25, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi và các quy định hiện hành có liên quan.

Cụ thể, khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về đầu tư xây dựng mới nhà nuôi chim yến, nếu có chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện theo quy trình thủ tục về đầu tư.

Nếu đất đúng mục đích sử dụng (đất nông nghiệp khác), Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận địa điểm, dự án đầu tư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý, phát triển nuôi chim yến tại địa bàn và thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nuôi chim yến.

Tiếp tục tăng cường rà soát, thống kê số lượng nhà yến trên địa bàn quản lý; kiểm tra, xử lý các vi phạm, biện pháp khắc phục về nuôi chim yến theo các quy định hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về nuôi chim yến.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh đối với các cơ sở nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản và chế biến tổ yến theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị cũng giao trách nhiệm cho các sở, ngành có liên quan cùng phối hợp thực hiện tốt các công việc nhằm chấn chỉnh hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hồng Thu