BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh: Khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt

Cập nhật ngày: 21/12/2010 - 11:11

Theo cơ quan chức năng, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện nay chỉ bằng 88% tổng lượng mưa trung bình của nhiều năm. Cụ thể ngày 2.12.2010, mực nước hồ Dầu Tiếng đạt cao trình 22,88m, thấp hơn cùng kỳ 1,84m, thấp hơn mực nước thiết kế 1,52m. Ứng với dung tích 1.259,92 triệu mét khối, thấp hơn dung tích cùng kỳ 311,60 triệu mét khối và thấp hơn dung tích thiết kế là 320,08 triệu mét khối. Để chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả tình trạng khô hạn, thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, ngày 13.12.2010, Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ thị yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng- Phước Hoà, Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để vận hành tích nước cho hồ Dầu Tiếng. Quản lý chặt chẽ nguồn nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi, thường xuyên kiểm tra, đánh giá cân đối nguồn nước, đảm bảo cung cấp nước suốt vụ, chú trọng cấp đủ nước sinh hoạt, chăn nuôi, công nghiệp và dịch vụ.

Ngày 2.12, mực nước hồ Dầu Tiếng đạt cao trình 22,88m, thấp hơn cùng kỳ 1,84m.

Tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo đủ điều kiện đưa nước thông suốt từ đầu mối đến mặt ruộng. Chuẩn bị các phương tiện công cụ bơm, tát dã chiến để hỗ trợ cấp nước chống hạn khi cần thiết. Khuyến cáo nhân dân sử dụng tiết kiệm nước, chuyển đổi cây trồng cạn cho phù hợp với khả năng nguồn nước nhằm giảm thiểu những thiệt hại. Những nơi có diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao áp dụng những biện pháp phòng chống hạn, dùng phương pháp tưới tiết kiệm. Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông xuân hợp lý. Xây dựng phương án và giải pháp cấp nước, không để thiếu nước sinh hoạt, chăn nuôi, công nghiệp và dịch vụ xảy ra, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

PV