Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh: Tăng cường hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở

Cập nhật ngày: 16/07/2011 - 10:37

(ảnh minh hoạ)

Nhằm tăng cường phổ biến pháp luật về hoà giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác này, ngày 11.7.2011 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã có chỉ thị giao trách nhiệm UBND các huyện, thị xã (gọi tắt là UBND cấp huyện) chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác hoà giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân ở cơ sở về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hoà giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng. Xác định công tác hoà giải là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần tích cực vào việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng, khu dân cư.

UBND cấp huyện chỉ đạo và kiểm tra UBND cấp xã trong việc củng cố, kiện toàn và thống kê tình hình tổ chức và tổ viên Tổ hoà giải ở cơ sở; bảo đảm 100% số ấp, tổ dân phố và các cụm dân cư có ít nhất một tổ hoà giải, đồng thời thống nhất mô hình Tổ hoà giải ở các ấp, tổ dân phố và các cụm dân cư theo quy định. Tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng hoạt động hoà giải ở cơ sở của địa phương, đơn vị mình. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải và kiến thức pháp luật cho các hoà giải viên. Cung cấp tài liệu nghiệp vụ hoà giải, tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các Tổ hoà giải và kiến thức pháp luật cho hoà giải viên. Xây dựng mô hình Tủ sách pháp luật tại nhà văn hoá ấp, khu phố, điểm đọc sách tại xóm, ấp, tổ dân phố và các cụm dân cư… để tổ viên Tổ hoà giải có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng, nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở. Tăng cường sự phối hợp giữa Tổ hoà giải với Ban công tác Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, công an khu vực… để hoà giải kịp thời , có hiệu quả các vụ việc tranh chấp xảy ra trong nội bộ nhân dân.

Huy động và khuyến khích đội ngũ luật sư, luật gia và những người am hiểu pháp luật tích cực tham gia vào các hoạt động hoà giải ở cơ sở. Trung tâm trợ giúp pháp lý, Phòng Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn mạng lưới tổ chức trợ giúp pháp lý tích cực tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở, thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và Tổ hoà giải ở cơ sở. Phấn đấu hằng năm có trên 90% Tổ hoà giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả; số vụ hoà giải thành đạt trên 85%.

PV