BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chỉ thị của UBND tỉnh: Triển khai kế hoạch phát triển nhà ở xã hội

Cập nhật ngày: 08/05/2009 - 10:31

KTX do tỉnh Tây Ninh đầu tư xây dựng trong khuôn viên ĐHQG TP.HCM

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc triển khai xây dựng chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, ký túc xá cho sinh viên, UBND tỉnh đã chỉ thị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số công tác cụ thể. Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp và học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009- 2015. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội điều tra, đánh giá thực trạng nhu cầu về nhà ở của các đối tượng là học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và UBND cấp huyện đánh giá thực trạng, nhu cầu về nhà ở của công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Các đơn vị trên có kế hoạch quy định đối tượng được giải quyết hỗ trợ nhà ở; phương thức hỗ trợ, các cơ chế ưu đãi cụ thể; báo cáo rõ nhu cầu quỹ đất, dự kiến địa điểm triển khai dự án, nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện, địa điểm triển khai dự án…

PV