Chi trả bổ sung cho các hộ dân trong dự án Phước Đông – Bời Lời: Gò Dầu đạt gần 80%

Cập nhật ngày: 29/10/2011 - 05:59

(BTNO) - Từ ngày 19.10 đến ngày 28.10, huyện Gò Dầu nỗ lực hoàn thành Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 14.10.2011 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt phương án bổ sung kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án Khu liên hợp Công nghiệp- Đô thị- Dịch vụ Phước Đông- Bời Lời. Đến nay, huyện Gò Dầu đã thực hiện việc chi trả tiền bổ sung hỗ trợ cho 1.013 hộ, đạt gần 80% so với tổng số hộ trong phương án (1.267 hộ) với tổng số tiền trên 116,4 tỷ đồng.

Người dân có đất trong dự án nhận tiền hỗ trợ

Đa số hộ dân đồng tình với phương án chi hỗ trợ bổ sung. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục phát hành thông báo nhận tiền mời số hộ còn lại. UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tập trung giải quyết các yêu cầu của nhân dân, củng cố những hồ sơ chưa đủ điều kiện, để sớm chi trả cho  nhân dân. Đối với các hộ ngoài tỉnh, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Gò Dầu sẽ có văn bản gởi đến địa phương nơi hộ dân cư trú xác nhận nghề nghiệp hiện tại để làm cơ sở hỗ trợ bổ sung.

Song song đó, huyện cũng sẽ thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng đối với các hộ dân trong toàn huyện có đất trong dự án Phước Đông- Bời Lời đến nhận tiền hỗ trợ tại 2 điểm chi trả là UBND xã Phước Đông và Ngân hàng nông nghiệp xã Phước Đông, hạn cuối là ngày 31.10.2011.

Những hộ chưa nhận tiền liên hệ với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng để tiếp tục giải quyết.

Nguyễn Bình