Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Chiến sĩ Biên phòng bám biên xuyên tết

Chiến sĩ Biên phòng bám biên xuyên tết
Chiến sĩ Biên phòng bám biên xuyên tết
Chiến sĩ Biên phòng bám biên xuyên tết
Chiến sĩ Biên phòng bám biên xuyên tết
Chiến sĩ Biên phòng bám biên xuyên tết