baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính phủ bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 29/10/2023 - 16:51

BTNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 174/NQ-CP ngày 28.10.2023 bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân viên y tế bệnh viên Đa khoa Tây Ninh chăm sóc bệnh nhân.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 9 nghị quyết bao gồm 8 nghị quyết năm 2021 và 1 nghị quyết ban hành năm 2022. Đồng thời bãi bỏ một phần 4 nghị quyết phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành.

Cụ thể bãi bỏ toàn bộ: Nghị quyết số 16 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 78 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 79 về mua sắm thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 86 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28.7.2021 của Quốc hội khoá XV.

Nghị quyết số 106 của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 128 ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; Nghị quyết số 145 về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 168 về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 38 về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19.

Bãi bỏ một phần 4 nghị quyết, cụ thể: Điểm 6 Nghị quyết số 169 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020; Mục 1 Nghị quyết số 48 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021; Mục 1 Nghị quyết số 58 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021 và Điểm 2, Mục II Nghị quyết số 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành năm 2021.

Tại Việt Nam, từ khi ghi nhận trường hợp mắc đầu tiên vào 23.1.2020, đến nay, cả nước trải qua 2 giai đoạn chống dịch và 4 đợt bùng phát dịch. Cả nước ghi nhận trên 11,6 triệu trường hợp mắc, trên 43 ngàn trường hợp tử vong; Hơn 99% số ca mắc được ghi nhận trong giai đoạn 2020 – 2022.

Tại Tây Ninh, từ đầu dịch đến nay ghi nhận 167.334 ca bệnh Covid-19, trong đó tử vong 924 ca. Hiện không có ca bệnh nặng nhập viện điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

Vừa qua, Bộ Y tế cũng đã quyết định điều chỉnh bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20.10. Theo đó, các hoạt động phòng, chống Covid-19 được thực hiện theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Thủ tướng cũng đã quyết định sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm đối với Covid-19 làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm, hiệu lực thi hành từ ngày 20.10.2023.

Vũ Nguyệt