BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6.2009: Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2009 hơn 5%

Cập nhật ngày: 07/07/2009 - 07:52

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng hơn 5%; đồng thời chú ý phòng ngừa lạm phát

Phiên họp Chính phủ diễn ra trong hai ngày 6 -7.7, nối mạng trực tuyến với lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, đã đánh giá toàn diện tình hình KT – XH 6 tháng đầu năm, thống nhất các giải pháp điều hành trong 6 tháng cuối năm.

Kinh tế đất nước không rơi vào suy thoái

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều nhất trí nhận định: Trước bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, nhiều nước tăng trưởng âm, Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta đã đánh giá đúng tình hình, xác định mục tiêu trọng tâm là ưu tiên kiềm chế lạm phát sang chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, gắn liền với việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ, liên tục các giải pháp. Đặc biệt, với nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nền kinh tế nước ta trong 6 tháng qua chỉ bị suy giảm, không rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế và đang có chiều hướng tăng dần.

Chính phủ đã ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách, đẩy mạnh sản xuất công, nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của cả nền kinh tế; chú trọng các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, kiềm chế nhập siêu, kích cầu đầu tư, tiêu dùng; miễn, giảm, giãn một số loại thuế; hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, cá nhân, nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ theo tín hiệu thị trường; phát hành thêm trái phiếu Chính phủ… Đây là những yếu tố quan trọng để tốc độ GDP 6 tháng đầu năm tăng 3,9%, trong đó quý I tăng 3,0%, quý II tăng 4,51%. Công nghiệp tăng 4,8%, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định, dịch vụ phát triển mạnh, thị trường chứng khoán đang phục hồi, giá tiêu dùng tháng 6.2009 so với tháng 12/2008 tăng 2,68%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 322,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước có thêm 37.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới; thúc đẩy một bước cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Quốc phòng – an ninh đảm bảo. Chính trị - xã hội ổn định, tăng thêm niềm tin trong nhân dân sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Các chính sách, giải pháp cụ thể của Chính phủ đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ lao động mất việc làm, hỗ trợ lãi suất tín dụng, xây dựng nhà ở nông thôn, nhà xã hội, nhà ở cho người nghèo, ký túc xá cho sinh viên được triển khai tích cực.

Chính phủ cũng tập trung xử lý có hiệu quả nhiều vấn đề đột xuất, phát sinh, một số vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm như phòng chống đại dịch cúm A/H1N1; vấn đề khai thác bô xít ở Tây Nguyên; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ; đấu tranh với các hoạt động chống phá đất nước của các thế lực thù địch...

Một số khó khăn, hạn chế

Tuy nhiều các thành viên Chính phủ cho rằng: Do tác động của suy thoái kinh tế thế giới và những khó khăn trong nước, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt thấp. Các cân đối vĩ mô chưa thật ổn định. Vốn FDI đăng ký mới 6 tháng đầu năm thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, sản xuất thu hẹp đã dẫn đến tình trạng thiếu việc làm, gây tác động không nhỏ đến thu nhập và đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực triển khai chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế và đời sống xã hội, như việc huy động và giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt thấp; tiêu thụ hàng hoá nông sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng quá tải ở các bệnh viện, nạn buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, quản lý lao động nước ngoài, hiện tượng tái nghèo, nạn phá rừng, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương… còn bất cập.

Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mặc dù đã được tập trung chỉ đạo nhưng chưa đạt hiệu quả cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân; trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn chưa cải thiện nhiều, …

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu

Chủ trì phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng để đạt được mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 5% và cố gắng tăng hơn 5% trong năm 2009, trong 6 tháng cuối năm, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo sát sao, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả gói kích cầu đầu tư, tiêu dùng, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, khôi phục tăng trưởng; thực hiện chính sách tài chính tích cực, chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, phòng ngừa lạm phát; thực hiện tốt các chính sách an sinh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

"Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hơn nữa để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư cả trong và ngoài nước”, Thủ tướng nêu rõ.

Các Bộ, ngành chức năng cần theo dõi sát tình hình, nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích tình hình, đổi mới và từng bước hiện đại hoá công tác thông tin, thống kê kinh tế - xã hội nhằm dự báo đúng và kịp thời những biến động của kinh tế thế giới và trong nước, từ đó đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp, phục vụ sát sự chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội đất nước.

"Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy đầu tư toàn xã hội, duy trì tăng trưởng trong những tháng cuối năm, phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng hơn 5%; đồng thời chú ý phòng ngừa lạm phát”, Thủ tướng nhấn mạnh. Chú trọng khâu tổ chức thực hiện nhằm khắc phục tình trạng cơ chế, chính sách chậm đi vào cuộc sống, hoặc khi thực hiện nảy sinh nhiều vướng mắc, khó khăn. "Các Bộ, ngành cần sâu sát địa phương, cơ sở; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; chỉ đạo tập trung, quyết liệt; kịp thời nắm bắt và giải quyết các vướng mắc, khó khăn; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, của từng cấp, từng cơ quan”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cũng lưu ý các Bộ, ngành, địa phương chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính xác cho báo chí. Các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nhằm thống nhất nhận thức và quyết tâm cao trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, khuyến khích, động viên nhân dân, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đổi mới, cải tiến hoạt động chỉ đạo, điều hành, công khai, minh bạch trong công tác quản lý hành chính nhà nước; tin học hoá các quy trình giải quyết công việc của các cơ quan. Tăng cường phòng chống lụt bão, thiên tai; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao đời sống nhân dân...

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ cũng xem xét cho ý kiến dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi), dự án Luật Các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu trình; thông qua dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1.8.2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31.12.2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Khoa học – Công nghệ Hoàng Văn Phong trình.

(Theo chinhphu.vn)