Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính sách đào tạo và thu hút nhân tài:  Giáo viên- vẫn chưa rõ “được hay không”?

Cập nhật ngày: 04/01/2013 - 08:22

(BTN)- Ngày 11.12.2012, liên sở Nội vụ - Tài chính ban hành Hướng dẫn số 227/HDLS - NV - TC (Hướng dẫn 227) để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2012/QĐ - UBND ngày 13.8.2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài.

Trong phần quy định về chính sách thu hút nhân tài, Hướng dẫn 227 có ghi: Những người có học hàm, học vị đến Tây Ninh công tác, sau khi thử việc 3 tháng thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để thực hiện ký hợp đồng theo thoả thuận. Sau khi UBND tỉnh đồng ý thì việc chi trả lương và phần hỗ trợ chi phí tự đào tạo sẽ do Sở Tài chính phê duyệt kinh phí chi trả về cho cơ quan, đơn vị. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chi trả lương và phần hỗ trợ cho người thuộc diện thu hút. Cứ 3 tháng một lần, cơ quan chủ quản có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) việc thực hiện chế độ chính sách đối với người được thu hút. Nếu người được thu hút chuyển công tác ra ngoài tỉnh trước thời gian thoả thuận thì không được nhận các khoản hỗ trợ của tỉnh trong thời gian còn lại.

Chính sách đã ban hành nhưng chậm đi vào cuộc sống (ảnh chỉ có tính minh hoạ).

Trước khi thực hiện chính sách thu hút nhân tài, các cơ quan đơn vị phải rà soát lại nhu cầu nhân lực của mình, sau đó sẽ báo về Sở Nội vụ. Căn cứ vào danh mục ngành nghề thu hút hằng năm, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ và Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí thu hút và các khoản khác theo quy định cho từng trường hợp cụ thể.

Trước khi ban hành văn bản hướng dẫn, ngày 10.12.2012 Sở Nội vụ có Công văn số 1087/ SNV - TCCC (Công văn 1087) hướng dẫn chi tiết về việc tiếp nhận hồ sơ, thủ tục đối với những người có học hàm, học vị thuộc diện thu hút nhân tài. Theo đó, hồ sơ của ứng viên gồm nhiều loại giấy tờ, văn bản. Trong hồ sơ này đòi hỏi phải có sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân và bản lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú cùng bản cam kết về Tây Ninh công tác. Công văn 1087 cũng có nêu: Sau khi thử việc 3 tháng tại các cơ quan đơn vị, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có ý kiến đánh giá bằng văn bản và đề nghị Sở Nội vụ thẩm địnhh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện ký hợp đồng theo tinh thần của Quyết định 37.

Theo nhận định của một cán bộ phụ trách khâu tuyển dụng, thu hút nhân tài trong ngành Giáo dục thì một vài nội dung trong Công văn 1087 cần phải được cân nhắc lại. Trước tiên là việc yêu cầu trong hồ sơ của ứng viên phải có sổ hộ khẩu. Quy định này có lẽ không cần thiết, bởi vì ứng viên đã có giấy chứng minh nhân dân và các văn bằng, giấy tờ khác. Trong trường hợp này, việc yêu cầu phải nộp sổ hộ khẩu chỉ gây phiền phức chứ không có tác dụng gì. Điều thứ hai, là việc quy định sau 3 tháng thử việc, thủ trưởng cơ quan chủ quản nơi ứng viên đang làm việc có ý kiến đánh giá bằng văn bản. Quy định này có tính hai mặt. Một mặt mang ý nghĩa tích cực, đó là có thể biết được năng lực, trình độ, thái độ làm việc của ứng viên. Một mặt, cũng dễ xảy ra điều không hay- nếu như vì lý do gì đó mối quan hệ giữa ứng viên và thủ trưởng cơ quan “không thuận lợi” thì lấy gì bảo đảm việc đánh giá ấy là khách quan?

Ngày 14.12.2012, Báo Tây Ninh có đăng bài “Chính sách thu hút nhân tài ở Tây Ninh: Đôi điều băn khoăn” phản ánh tâm tư những người có bằng thạc sĩ mới đến công tác trong ngành Giáo dục Tây Ninh. Một trong những băn khoăn của họ là điều kiện để được hưởng chính sách thu hút, cụ thể là thời gian thử việc 3 tháng. Cần biết rằng với ngành Giáo dục thì không có chế độ thử việc 3 tháng. Khi đã được tiếp nhận, nghĩa là đã được bổ nhiệm chính thức. Trong hai văn bản mà Sở Nội vụ và liên sở Nội vụ - Tài chính mới ban hành không thấy đề cập cụ thể đến đối tượng thu hút là giáo viên có bằng thạc sĩ trở lên. Như vậy, cho đến giờ, những người có bằng thạc sĩ vừa mới đến công tác trong ngành Giáo dục Tây Ninh vào năm học này vẫn còn lờ mờ không rõ mình có thuộc diện thu hút nhân tài hay không, hay chỉ là thuộc trường hợp tuyển dụng bình thường? Một cán bộ công tác trong ngành Giáo dục cho biết, sau khi Sở Nội vụ có hướng dẫn về thực hiện Quyết định 37 của UBND tỉnh, ngày 3.1.2013, Sở Giáo dục-Đào tạo đã gửi bản đề nghị giải quyết chính sách thu hút đối với đối tượng này nhưng kết quả thế nào thì... còn chờ đấy.

VIỆT ĐÔNG

Đối với chính sách dự nguồn công chức, sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tại chức được bố trí công việc tại các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị, xã, phường, thị trấn (kể cả thanh niên thuộc đội trí thức trẻ tình nguyện của Tỉnh đoàn) được hưởng lương bậc 1 ngạch chuyên viên đối với người có bằng đại học, bậc 2 đối với người có bằng thạc sĩ và bậc 3 đối với người có trình độ tiến sĩ.

(Trích Hướng dẫn 227 của liên sở Nội vụ - Tài chính)