BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính sách hỗ trợ nhân viên y tế chưa kịp thời 

Cập nhật ngày: 08/12/2023 - 21:11

BTNO - UBND tỉnh nhìn nhận, năm 2023, các lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực nhưng tồn tại, hạn chế chưa phải đã hết, trong đó, chính sách hỗ trợ nhân viên y tế chưa kịp thời.

Cô trò trong giờ học ở cấp tiểu học theo Chương trình GDPT 2018.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, ngành Giáo dục đã tích cực triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tây Ninh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tể thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Ngành Giáo dục triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng lộ trình.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỷ lệ học sinh thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98% (năm học ưước 98,6%); tỷ lệ học sinh được xét công nhận hoàn thành chưong trình tiểu học đạt 100% (năm học trước 99,98%); xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100% (năm học trước 100%).

Tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục; Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2023- 2025 theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ, ban hành quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Chương trình hành động về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2023-2030 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; thông tin tuyên truyền các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đến cộng đồng doanh nghiệp thông qua Chương trình “Cà phê doanh nhân". Triển khai các hoạt động “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh” năm 2023.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ, khám bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: Tâm Giang

UBND tỉnh ban hành kể hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030; kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025 và năm 2023. Thực hiện kết nối cung cầu lao động, tư vấn việc làm cho người lao động nhất là các khu công nghiệp của tỉnh, số lao động đang làm việc đã qua đào tạo ước đạt 73,49% (kế hoạch 2023:73%).

Tổ chức 19 phiên giao dịch việc làm, với 110 doanh nghiệp, 6.500 lượt người lao động tham gia, tư vấn việc làm và học nghề cho 27.000 lao động, số lao động có việc làm tăng thêm 19.745 lao động, vượt kế hoạch đề ra. Tình hình tai nạn lao động chết người xảy ra 10 vụ, 10 người chết (tăng 2 vụ, 2 người chết so với năm 2022).

Công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng, triển khai thực hiện kịp thời và trong tầm kiểm soát, nhất là công tác phòng, chống sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, đậu mùa khỉ và H5N1. Trong năm ghi nhận 1.528 ca mắc bệnh tay - chân - miệng (tăng 73,2% so cùng kỳ).

Đầu năm đến nay xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm do ăn nấm, trong đó có 2 ca tử vong. Kiểm tra 4.272 cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, kết quả có 3.924 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh, đạt 91,85%; 580 cơ sở vi phạm (trong đó xử phạt vi phạm hành chính 43 cơ sở).

Hệ thống hạ tầng y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân, số giường bệnh/vạn dân ước đạt 28,9 giường (kế hoạch 2023 là 28 giường) và đạt 8,78 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) dưới 19,1% (kế hoạch 2023 dưới 19,2%). Triển khai kế hoạch thực hiện phát triển người tham gia BHXH, BHYT giai đoạn năm 2023-2025. Dự kiến năm 2023, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,25% so với dân số toàn tỉnh (kế hoạch 2023 là 92,25%).

Công tác chăm lo cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo được thực hiện kịp thời. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ 40 căn nhà cho người có công với các mạng; xây tặng và bàn giao 86 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cấp 18.348 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

Hỗ trợ 1.657 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 70,327 tỷ đồng. Giải quyết cho 21.000 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 462 tỷ đồng. Triển khai thực hiện quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự án đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triến sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025.

Hoạt động văn hoá, văn nghệ được tổ chức sôi nổi, đi vào chiều sâu, gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương và xây dựng văn hoá, con người Tây Ninh, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Tây Ninh đến với du khách trong nước và quốc tế. Tổ chức thành công lễ hội ẩm thực chay lần thứ I năm 2023; lễ công bố 2 quyết định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công nhận “Nghệ thuật chế biến món ăn chay” và “Nghề làm muối ớt Tây Ninh” đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia; sự kiện "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội".

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 12.12.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu quả các thiết chế văn hóa  cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thành công 7/7 giải thể thao cấp quốc gia, khu vực, 23/23 giải thể thao cấp tỉnh. Tham gia thi đẩu các giải đạt được 240 huy chương (trong đó 41 HCV, 67 HCB, 132 HCĐ).

Chính sách hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế chưa kịp thời. Tình trạng thiếu thuốc BHYT khắc phục còn chậm, ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh trong giai đoạn hiện nay. Các chính sách xã hội hoá hiện nay của tỉnh chưa đủ mạnh, chưa hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Các chính sách mới đã đăng ký theo chương trình công tác của UBND tỉnh chưa được ban hành kịp thời, cụ thể như Đề án xã hội hoá, mời gọi đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án thành lập Trường cao đẳng Y tế Tây Ninh.

Việt Đông – Phương Thuý