BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn phải thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước

Cập nhật ngày: 17/08/2009 - 05:56

Chiều 17.8, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Đề án “Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (NNNT)”.

Một trong những điểm mới của Đề án đó là chính sách miễn, giảm thuế chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó các nhà đầu tư sẽ được miễn tiền sử dụng đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; được giảm 20 – 50% tiền sử dụng đất phải nộp trong một số trường hợp khác; nhà đầu tư có dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, dự án khuyến khích đầu tư nếu thuê đất hộ gia đình, cá nhân để tiến hành dự án đầu tư đó thì được Nhà nước hỗ trợ 50% tiền thuê đất theo khung giá đất của địa phương cho 5 năm đầu tiên kể từ khi hoàn thành xây dựng cơ bản.

Ngoài ra, khuyến khích doanh nghiệp có dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, dự án khuyến khích đầu tư tích tụ đất hình thành vùng nguyên liệu thông qua hình thức hộ gia đình, cá nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với các dự án không thu hồi đất.

Đề án cũng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào NNNT như: Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm thuế giá trị gia tăng; ưu đãi về thuế nhập khẩu; khuyến công; phát triển ngành nghề nông thôn; đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho NNNT…

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết, hiện nay chúng ta có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển NNNT, tuy nhiên những chính sách này chưa đủ mạnh. Vì vậy cần phải có những chính sách đủ mạnh, phải làm thế nào để doanh nghiệp trong và ngoài nước thấy hấp dẫn đầu tư vào NNNT.

Phó Thủ tướng gợi ý, Đề án nên mở rộng địa bàn ưu đãi đầu tư hơn nữa ngoài địa bàn đặc biệt khó khăn và khó khăn. Danh mục lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt khuyến khích đầu tư và khuyến khích đầu tư nên tập trung chủ yếu là đầu tư trực tiếp phục vụ NNNT như: Chế biến, trồng trọt, nuôi trồng nông-lâm-thủy hải sản, phát triển vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến…

“Nhà nước sẽ ưu tiên hỗ trợ đầu tư hạ tầng cơ sở cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này, nhất là xây dựng cụm công nghiệp phục vụ cho phát triển nông nghiệp ở nông thôn”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện Đề án để trình Chính phủ.

Đề án “Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng tập trung vào các biện pháp, chính sách nhằm thu hút và khuyến khích đầu tư của doanh nghiệp (DN) vào nông nghiệp và nông thôn. Đó là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, vào khu vực dịch vụ cho nông nghiệp, nông thôn, … nhằm tăng thu nhập, tạo nhiều việc làm và góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Chính sách thu hút đầu tư tập trung vào hai nhóm đối tượng chủ yếu: Nhóm thứ nhất bao gồm các dự án do chính Nhà nước chủ động triển khai và nhóm thứ hai bao gồm các dự án do các nhà đầu tư ngoài nhà nước (DN trong nước, DN có vốn nước ngoài, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể… đầu tư)

Cũng theo Đề án này, chính sách thu hút đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn sẽ bám sát chỉ đạo tại Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 5.8.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung nghiên cứu những trở ngại đối với việc đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn; nghiên cứu và đề xuất các giải pháp khuyến khích và hỗ trợ trực tiếp, có hiệu lực nhanh cho các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vào khu vực này, trong đó hai lĩnh vực được ưu tiên là vốn và đất đai; tập trung các biện pháp trợ giúp các nhà đầu tư nhỏ và vừa.

(Theo chinhphu.vn)